Štartovné

Štartovné je nutné uhradiť na účet usporiadateľa (SK1483300000002602532345) podľa termínov stanovujúcich na konkrétnom podujatí.

Do poznámky napíšte názov tímu/svoje meno.
Druhou podmienkou je zaslanie potvrdenia o uhradení platby na turnajový mail: office3x3sport.sk alebo office3x3florbal.sk – postačuje napr. printscreen obrazovky s uhradenou platbou (urýchli to potvrdenie registrácie).

Maily posielajte automaticky a bez vyzvania s predmetom mailu: Potvrdenie o platbe – názov tímu – turnaj/mesto.

REGISTRÁCIA tímu, ktorého štartovné nebude vopred vyplatené, bude vyradený z turnaja. Zaplatené štartovné je nevratné, resp. bude vrátené iba v prípade zrušenia turnaja zo strany organizátora.

Turnajov sa môžu zúčastniť IBA registrované tímy alebo jednotlivci so zaplateným štartovným.

POPLATOK za štartovné:
Závislé od konkrétneho turnaja, počtu hráčov v tíme
Konkrétne dátumy sú uvedené pri jednotlivých turnajoch.

Generálny partner

Hlavný partner

Zlatý partner

Zlatý partner

Copyright © 2023 3x3 Florbal All rights reserved. Create by Mgraf.sk.